معنی و ترجمه کلمه advanced individual training به فارسی advanced individual training یعنی چه

advanced individual training


علوم نظامى : اموزش تکميلى انفرادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها