معنی و ترجمه کلمه advancing fire به فارسی advancing fire یعنی چه

advancing fire


اتش هجومى
علوم نظامى : اتش غلطان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها