معنی و ترجمه کلمه advantageous به فارسی advantageous یعنی چه

advantageous


برتر،داراى مزيت ،سودمند،نافع ،باصرفه
عمران : مفيد
بازرگانى : ممتاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها