معنی و ترجمه کلمه adventitious deafness به فارسی adventitious deafness یعنی چه

adventitious deafness


روانشناسى : ناشنوايى اسيب زاد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها