معنی و ترجمه کلمه adversary به فارسی adversary یعنی چه

adversary


دشمن ،مخالف ،رقيب ،مدعى ،متخاصم ،ضد،حريف ،مبارز،هم اورد
قانون ـ فقه : خصم
ورزش : حريف کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها