معنی و ترجمه کلمه advertising spot به فارسی advertising spot یعنی چه

advertising spot


بازرگانى : فيلم تبليغاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها