معنی و ترجمه کلمه advice note به فارسی advice note یعنی چه

advice note


حواله پيش پرداخت ،دستور پيش پرداخت ،يادداشت
بازرگانى : اطلاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها