معنی و ترجمه کلمه advised به فارسی advised یعنی چه

advised


مصلحت اميز،خردمندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها