معنی و ترجمه کلمه advocacy به فارسی advocacy یعنی چه

advocacy


مدافعه ،دفاع ،وکالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها