معنی و ترجمه کلمه aeneas به فارسی aeneas یعنی چه

aeneas


(افسانه ء يونانى )فرزند افروديت و انکسيس )Anchises( که تروا )Tory( را ترک کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها