معنی و ترجمه کلمه aeon به فارسی aeon یعنی چه

aeon


اعصار متمادى ،قرن بى انتها،قرن ازلى ،(م.م ).ابديت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها