معنی و ترجمه کلمه aerial delivery به فارسی aerial delivery یعنی چه

aerial delivery


پرتاب هوايى
علوم نظامى : پرتاب از راه هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها