معنی و ترجمه کلمه aerial pickets به فارسی aerial pickets یعنی چه

aerial pickets


پيکه هوايى ،شيرجه هوايى ،شيرجه از راه هوا
علوم نظامى : گشت هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها