معنی و ترجمه کلمه aerial supply به فارسی aerial supply یعنی چه

aerial supply


تدارکات از راه هوا،اماد از راه هوا
علوم نظامى : اماد هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها