معنی و ترجمه کلمه aerial target aquisition به فارسی aerial target aquisition یعنی چه

aerial target aquisition


علوم نظامى : هدف يابى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها