معنی و ترجمه کلمه aerial-map به فارسی aerial-map یعنی چه

aerial-map


عمران : عکس هوائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها