معنی و ترجمه کلمه aerial به فارسی aerial یعنی چه

aerial


انتن هوايى راديو،هوايى
علوم مهندسى : انتن هوايى
الکترونيک : انتن
معمارى : هوايى
ورزش : پاس به جلو
علوم هوايى : هوايى
علوم نظامى : هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها