معنی و ترجمه کلمه aerobiosis به فارسی aerobiosis یعنی چه

aerobiosis


هوازى ،هوازيستى
زيست شناسى : هوازيستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها