معنی و ترجمه کلمه aerodynamicist به فارسی aerodynamicist یعنی چه

aerodynamicist


متخصص در علم حرکت گاز و هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها