معنی و ترجمه کلمه aeromechanic به فارسی aeromechanic یعنی چه

aeromechanic


مربوط به مکانيک هواپيمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها