معنی و ترجمه کلمه aeromedical evacuation به فارسی aeromedical evacuation یعنی چه

aeromedical evacuation


علوم نظامى : تخليه پزشکى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها