معنی و ترجمه کلمه aeronautical chart به فارسی aeronautical chart یعنی چه

aeronautical chart


نقشه هاى هوانوردى
علوم نظامى : نقشه هاى فضانوردى
علوم دريايى : نقشه ناوبرى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها