معنی و ترجمه کلمه aerospace به فارسی aerospace یعنی چه

aerospace


فضاى هوايى ،جو زمين ،فضاى ماوراء جو
علوم نظامى : فضاى هوايى بالاى منطقه عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها