معنی و ترجمه کلمه aerosphere به فارسی aerosphere یعنی چه

aerosphere


جو،اتمسفر،کره ء هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها