معنی و ترجمه کلمه aesthetics به فارسی aesthetics یعنی چه

aesthetics


زيبايى شناسى ،زيبايى گرايى ،مبحث( هنرهاى زيبا)
روانشناسى : زيبايى شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها