معنی و ترجمه کلمه aestivate به فارسی aestivate یعنی چه

aestivate


تابستان را گذراندن ،(ج.ش ).رخوت تابستانى داشتن ،تابستان را بحال رخوت گذراندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها