معنی و ترجمه کلمه affectation به فارسی affectation یعنی چه

affectation


وانمود،تظاهر،ظاهرسازى ،ناز،تکبر
روانشناسى : وانمود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها