معنی و ترجمه کلمه affecting به فارسی affecting یعنی چه

affecting


موثر،محرک احساسات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها