معنی و ترجمه کلمه affectionate به فارسی affectionate یعنی چه

affectionate


مهربان ،خونگرم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها