معنی و ترجمه کلمه affective logic به فارسی affective logic یعنی چه

affective logic


روانشناسى : منطق عاطفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها