معنی و ترجمه کلمه affetionate به فارسی affetionate یعنی چه

affetionate


مهربان ،دوستدار،بامحبت ،مهراميز،محبت اميز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها