معنی و ترجمه کلمه affine به فارسی affine یعنی چه

affine


نسبت سلبى ،نسبت ازدواجى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها