معنی و ترجمه کلمه affirmation به فارسی affirmation یعنی چه

affirmation


اظهار قطعى ،تصريح ،تصديق ،اثبات ،تاکيد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها