معنی و ترجمه کلمه afflux به فارسی afflux یعنی چه

afflux


بالا امدن سطح اب ،خيزاب ،ريزش ،جريان ،انبوهى
عمران : بالاامدن سطح اب رودخانه بوسيله کاهش عرض رودخانه
زيست شناسى : خيزاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها