معنی و ترجمه کلمه afford به فارسی afford یعنی چه

afford


دادن ،حاصل کردن ،تهيه کردن ،موجب شدن ،از عهده برامدن ،استطاعت داشتن
علوم نظامى : از عهده برامدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها