معنی و ترجمه کلمه after the example of به فارسی after the example of یعنی چه

after the example of


بتقليد،باقتداى ،مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها