معنی و ترجمه کلمه after-image به فارسی after-image یعنی چه

after-image


اثارباقيمانده درچشم پس ازديدن چيزى ،پس ديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها