معنی و ترجمه کلمه after به فارسی after یعنی چه

after


پس از،بعداز،در عقب ،پشت سر،درپى ،در جستجوى ،در صدد،مطابق ،بتقليد،بيادبود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها