معنی و ترجمه کلمه aftermost به فارسی aftermost یعنی چه

aftermost


نزديکترين دگل عقب کشتى ،پست ترين ،عقب ترين ،واپسين
علوم نظامى : نزديک پاشنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها