معنی و ترجمه کلمه against به فارسی against یعنی چه

against


دربرابر،درمقابل ،پيوسته ،مجاور،بسوى ،مقارن ،برضد،مخالف ،عليه ،به ،بر،با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها