معنی و ترجمه کلمه agape به فارسی agape یعنی چه

agape


در حال دهن دره ،مبهوت ،متعجب با دهان باز،درشگفت ،عشق الهى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها