معنی و ترجمه کلمه age norm به فارسی age norm یعنی چه

age norm


روانشناسى : هنجار سنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها