معنی و ترجمه کلمه agency به فارسی agency یعنی چه

agency


واسطه ،نماينده ،عامل ،اژانس ،شعبه ،دايره ،کارگزارى ،وکالت ،گماشتگى ،ماموريت ،وساطت ،پيشکارى ،دفترنمايندگى
قانون ـ فقه : وکالت
بازرگانى : عامليت ،دلال ،نمايندگى
علوم نظامى : قسمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها