معنی و ترجمه کلمه agendum به فارسی agendum یعنی چه

agendum


برنامه ءکار،دستورکار،برنامه ء عمليات)pl.agenda(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها