معنی و ترجمه کلمه aggradation of permafrost به فارسی aggradation of permafrost یعنی چه

aggradation of permafrost


توليد شبنم
علوم نظامى : توليد مه شبنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها