معنی و ترجمه کلمه aggravate به فارسی aggravate یعنی چه

aggravate


بدتر کردن ،اضافه کردن ،خشمگين کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها