معنی و ترجمه کلمه aggregate 2 به فارسی aggregate 2 یعنی چه

aggregate 2


جمع امده ،فرا امده ،متراکم ،بهم پيوسته ،انبوه ،جمعى ،تراکم ،اجماع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها