معنی و ترجمه کلمه aggregate demand function به فارسی aggregate demand function یعنی چه

aggregate demand function


بازرگانى : تابع تقاضاى کل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها