معنی و ترجمه کلمه aggregate market demand به فارسی aggregate market demand یعنی چه

aggregate market demand


بازرگانى : تقاضاى کل بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها