معنی و ترجمه کلمه aggregate به فارسی aggregate یعنی چه

aggregate


مصالح دانه اى ،مصالح دانه بندى ،کلوخه ،مصالح سنگى ،ارقام کلى ،مجموعه ،جمع امده ،جمع شده ،متراکم ساختن ،(ج.ش -.گ.ش ).بهم پيوسته ،انبوه ،تراکم ،مجموع ،جمع کردن ،جمع شدن ،توده کردن
عمران : مصالح ريزدانه مانند ماسه و شن يا مخلوطى از انها که به منظور تهيه بتن با سيمان مخلوط مى شوند
معمارى : سنگدانه
روانشناسى : توده
زيست شناسى : انبوهه
بازرگانى : کل ،انبوهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها